DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - GDPR

Den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska, trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen är gemensam för EU/EES, så de skillnader som finns mellan länderna idag kommer att försvinna nästan helt.

Detta innebär att samma spelregler gäller på den inre marknaden – en fördel för företagen i Europa. En annan fördel är att vi som individer blir bättre skyddade. Idag är uppgifter om oss och våra intressen en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna förutsåg på 90-talet. 

Den nya lagen tar hänsyn till den snabba teknikutvecklingen sedan den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998. Syftet med lagen är att värna om vårt privatliv.

DINA PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI HANTERAR DEM

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att kunna administrera dina kontaktuppgifter, din intresseanmälan och för statistik.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

VARFÖR BEHÖVER VI DIN DATA?

Uppgifter om dig behövs för att kunna administrera och hantera dina kontaktuppgifter och din intresseanmälan.

HUR SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina uppgifter lämnar du själv via vår hemsida alternativt ringer, sms:ar eller skickar mejl till oss.

VEM HAR TILLGÅNG TILL UPPGIFTERNA?

Olof Viktors personal har tillgång till de uppgifter som behövs för att kontakta dig.

Olof Viktors ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet.

Olof Viktors system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av våra tjänster.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Dina kontaktuppgifter sparas tills du återkallar ditt godkännande och via mail till ägaren återkallar ditt godkännande.

OM COOKIES

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textbaserad datafil som en eller flera webbservrar kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Det finns olika typer av cookies, vi använder följande:

Förstapartscookies – Dessa cookies är satta av oss på din dator eller enhet.
Tredjepartscookies – Dessa cookies är satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information till annonsering och webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies. Vi använder oss t.ex. av Google Analytics som är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google.

Denna data kan komma att lagras på Googles server i ett tredjepartsland.

Läs gärna mer om Googles användarvillkor.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?

Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra cookies förbättrar tjänsterna för dig.

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

ÖVRIGT

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Kontakta oss om du vill ändra dina uppgifter eller återkalla ditt godkännande.